Kan jag använda Rosazol?

Har du mild till måttlig rosacea med diagnos fastställd av läkare, kan du få hjälp genom Rosazol.

Rosazol är en receptfri kräm med det aktiva ämnet metronidazol 1 % som behandlar knottror, varblåsor och i viss mån rodnad vid hudsjukdomen rosacea.

Vid vissa stadier av rosacea, till exempel telangiektasier (utvidgade blodkärl), okulär rosacea (inflammationer i ögat) och rhinoplyma (talgkörtelförstoring på näsan) rekommenderas annan behandling.


Läs mer om

Hur används Rosazol? »

Var köper jag kräm mot rosacea receptfritt? »


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020