Kan Rosazol ge biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Rosazol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Rosazol har ett lågt pH och kan därför vara fritt från konserveringsmedel som annars kan irritera huden.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.

Behandling med Rosazol kan i vissa fall dock ändå ge en torrhetskänsla i huden, med en eventuell klåda och  sveda. Komplettera därför gärna behandlingen med en oparfymerad hudkräm för torr och känslig hud. Rådgör med apotekspersonal om du känner dig osäker.

Läs alltid bipacksedeln före användning.
Bipackssedeln finns på fass.se där du kan läsa mer om Rosazol och eventuella biverkningar


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020