Rosacea kan orsaka starka känslor!

Receptfri behandling av rosacea.

Rosacea är en kronisk hudsjukdom som drabbar cirka en av tio. Sjukdomen yttrar sig ofta som utslag i ansiktet och hudrodnad. Acneliknande knottror är också vanligt, ibland även med varblåsor. Det finns receptfri behandling mot rosacea.

Mer information om rosacea »

Läs bipacksedeln noggrant innan användning. Du som misstänker rosacea ska ha fått diagnosen fastställd av läkare innan behandling med Rosazol påbörjas.

Rosacea är inte acne

Ofta förväxlas rosacea med vuxenacne men ska behandlas på ett helt annat sätt.

Om Rosacea »

Behandla rosacea

Idag kan rosacea behandlas receptfritt. Vanlig behandlingstid är 3-4 månader.

Behandling av rosacea »

Så fungerar Rosazol

Rosazol är en receptfri kräm med det verksamma ämnet metronidazol 1% som har effekt på rodnad och hudutslag vid rosacea.

Mer om Rosazol »

 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.