Behandling av rosacea

Innan behandling av hudsjukdomen rosacea behöver du först få diagnosen konstaterad av en läkare. Därefter kan du påbörja behandling och få hjälp så att rosacean inte förvärras.

Det finns receptfria krämer mot rosacea som innehåller det aktiva ämnet metronidazol att köpa på apoteket. Om inte det hjälper kan receptbelagd behandling ordineras. Ibland kan en kombination av krämer och tabletter behövas.

Laser kan också fungera som behandling vid rosacea. Laserbehandling är främst effektivt mot hudrodnad och ytliga blodkärl och kan vara ett alternativ vid rosacea som har utvecklats till telangiektaser (utvidgade blodkärl).

Många kosmetikamärken erbjuder krämer som kan dämpa rodnader i huden. De flesta av dessa krämer innehåller så kallade gröna pigment som kan dölja hudrodnad men utan att ge behandlande effekt.


Läs mer om

Mer om laser vid rosacea »

Tips och råd om hudvård och make up vid rosacea »


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020