Hur används Rosazol?

Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid rosacea. Innan du påbörjar behandling ska du ha fått diagnosen rosacea fastställd av läkare. Att behandla rosacea kan vara tålamodskrävande. Det är viktigt att inte sluta använda krämen för tidigt.

Upplever du ingen som helst effekt efter behandling 2 ggr dagligen i 3-4 månader bör du kontakta läkare för att diskutera eventuella behandlingsalternativ.

Blir alla hjälpta av Rosazol?

Klinisk erfarenhet har visat att metronidazol i första hand har effekt mot knottrorna och varblåsorna. Rodnaden och de ytliga blodkärlen påverkas bara i mindre grad och inte lika snabbt. Hur man svarar på behandlingen kan vara mycket individuellt.

Var beredd på återfall

Många patienter upplever att rosacean klingar av och att besvären försvinner efter en tids behandling. Eftersom rosacea är en kronisk sjukdom bör man vara beredd på att den kan blossa upp och att man kan behöva återkommande behandling.


Läs mer om

Vad innehåller Rosazol? »

Ger Rosazol biverkningar? »

Orsaker till rosacea »


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020