Hur används Rosazol?

Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid rosacea. Innan du påbörjar behandling ska du ha fått diagnosen rosacea fastställd av läkare. Att behandla rosacea kan vara tålamodskrävande. Det är viktigt att inte sluta använda krämen för tidigt.

Upplever du ingen som helst effekt efter behandling 2 ggr dagligen i 3-4 månader bör du kontakta läkare för att diskutera eventuella behandlingsalternativ.

Blir alla hjälpta av Rosazol?

Klinisk erfarenhet har visat att metronidazol i första hand har effekt mot knottrorna och varblåsorna. Rodnaden och de ytliga blodkärlen påverkas bara i mindre grad och inte lika snabbt. Hur man svarar på behandlingen kan vara mycket individuellt.

Var beredd på återfall

Många patienter upplever att rosacean klingar av och att besvären försvinner efter en tids behandling. Eftersom rosacea är en kronisk sjukdom bör man vara beredd på att den kan blossa upp och att man kan behöva återkommande behandling.


Läs mer om

Vad innehåller Rosazol? »

Ger Rosazol biverkningar? »

Orsaker till rosacea »


Rosazol 1% kräm 25 g (metronidazol 1%) är ett receptfritt läkemedel för behandling av rodnad och hudutslag vid rosacea. En läkare ska ha fastställt diagnosen rosacea före användning. Krämen påstryks 2 gånger dagligen i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Normal behandlingstid är 3-4 månader. Kontakta din läkare om du upplever kraftig hudirritation eller att behandlingen inte hjälper. Undvik UV-exponering (solning, solarium och UV-lampa) och kontakt med ögon och slemhinnor under behandlingstiden. Rådgör med läkare före användning under graviditet. Bör ej användas till barn. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020