Kan Rosazol ge biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Rosazol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Rosazol har ett lågt pH och kan därför vara fritt från konserveringsmedel som annars kan irritera huden.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.

Behandling med Rosazol kan i vissa fall dock ändå ge en torrhetskänsla i huden, med en eventuell klåda och  sveda. Komplettera därför gärna behandlingen med en oparfymerad hudkräm för torr och känslig hud. Rådgör med apotekspersonal om du känner dig osäker.

Läs alltid bipacksedeln före användning.
Bipackssedeln finns på fass.se där du kan läsa mer om Rosazol och eventuella biverkningar


Rosazol 1% kräm 25 g (metronidazol 1%) är ett receptfritt läkemedel för behandling av rodnad och hudutslag vid rosacea. En läkare ska ha fastställt diagnosen rosacea före användning. Krämen påstryks 2 gånger dagligen i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Normal behandlingstid är 3-4 månader. Kontakta din läkare om du upplever kraftig hudirritation eller att behandlingen inte hjälper. Undvik UV-exponering (solning, solarium och UV-lampa) och kontakt med ögon och slemhinnor under behandlingstiden. Rådgör med läkare före användning under graviditet. Bör ej användas till barn. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020