Innehållsförteckning för Rosazol

  • metronidazol 1 %
  • mjölksyra
  • cetanol
  • cetylan
  • natriumlaurylsulfat
  • vatten

Tack vare att krämbasen har ett pH på 3.5 behövs inga konserveringsmedel som annars kan irritera huden.


Läs mer om

Ger Rosazol biverkningar? »


Rosazol 1% kräm 25 g (metronidazol 1%) är ett receptfritt läkemedel för behandling av rodnad och hudutslag vid rosacea. En läkare ska ha fastställt diagnosen rosacea före användning. Krämen påstryks 2 gånger dagligen i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Normal behandlingstid är 3-4 månader. Kontakta din läkare om du upplever kraftig hudirritation eller att behandlingen inte hjälper. Undvik UV-exponering (solning, solarium och UV-lampa) och kontakt med ögon och slemhinnor under behandlingstiden. Rådgör med läkare före användning under graviditet. Bör ej användas till barn. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020