Integritetsskydd

Integritetsskyddet på rosazol.se omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida. Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du skall ha klart för dig vilken informationsinsamling som förekommer och hur uppgifterna används.

Hur webbinformationen används – 
PUL
Actavis arbetar enligt PUL (Personuppgiftslagen). Actavis behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att de skyddas när du besöker våra webbsidor. Actavis får endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss t ex i samband med en fråga till vår kundsupport via kontaktformuläret på webbsidan. Actavis och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. Actavis kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje person.

Avidentifierad information – för statistik
Actavis samlar även in information där den enskilde individen inte kan identifieras. Det rör sig om information om antal besök på vår webbplats, antal besök på varje sida på webbplatsen samt våra besökares internetleverantörers domännamn. Informationen används i statistiskt syfte, och för att förbättra webbplatsen utifrån våra besökares behov.

IP-adress användning

En IP-adress är en nummerserie som automatiskt tilldelas din dator när du kopplar upp dig mot internet. Webbservrar identifierar din dator via IP-adressen under den tid du är online. Actavis kan samla IP-adresser för att få information om hur våra sidor används. I normala fall länkas inte personlig information till IP-adressen, vilket innebär att användaren förblir anonym. Vid missbruk kan Actavis dock använda informationen till att identifiera användaren om det bedöms nödvändigt för att skydda vår verksamhet, vår webbplats eller andra användare.

Cookies
Actavis webbsidor använder en teknologi som kallas ”cookies”. En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsarens tillfälliga minnesbas. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I alla fall där cookies används samlar inte cookien in några personuppgifter annat än när du specifikt ger tillstånd till det. Webbläsare kan ställas in så att användaren automatiskt nekar cookies eller informeras i de fall en webbsida innehåller cookies. Actavis tillhandahåller som en service länkar till andra webbsidor där vi tror att du kan finna intressant information. Denna sekretesspolicy innefattar inte andra webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Via formulär på denna webbsida har du möjlighet att kontakta företaget och ställa frågor samt beställa information och material. Vi ber dig i dessa fall fylla i sådan information som erfordras för fortsatta kontakter med anledning av beställningar, t.ex. namn, adress, e-postadress med flera uppgifter. Vi använder personuppgifterna för att effektuera dina beställningar.

Säkerhet
Actavis använder sig av en brandvägg för att minska risken för intrång i databasen.

Rätta uppgifter
Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat eller tacka nej till fortsatt information eller fortsatta kontakter.


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2015