Hur vanligt är rosacea?

Ungefär tio procent av alla vuxna svenskar har de symtom som kännetecknar rosacea, och omkring två procent av dem har även de karaktäristiska knottror och röda prickar som kan uppstå vid hudsjukdomen.

Men alla som har rosacea vet inte om att de har en hudsjukdom och att den kallas rosacea. Många går därför omkring med obehandlad rosacea.

Vem får rosacea?

Vad som orsakar rosacea är inte helt klarlagt. Därför vet man inte heller riktigt varför vissa personer drabbas och andra inte. Men man kan konstatera att ljushyade människor med nordiskt eller keltiskt ursprung drabbas oftare än andra.

Ärftlighet kan också ha en viss betydelse och fler kvinnor än män diagnosticeras med rosacea. För det mesta debuterar sjukdomen efter 30-årsåldern. Det är ovanligt att drabbas före 20 års ålder.


Läs mer om

Tips och råd vid rosacea »


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 16 januari, 2020